Σχετικά

Our page has been created from our passion and our love for Greek music!

Η Σελίδα μας έχει δημιουργηθεί από το μεράκι μας και την αγάπη μας για την Ελληνική Μουσική!

Τα Πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, οι φωτογραφίες και ότι άλλο σχετικό υλικό υπάρχει στη σελίδα μας, δεν μου ανήκουν, κι ούτε αποσκοπώ στο προσωπικό κέρδος απ αυτά!

Τα πνευματικα δικαιώματα ανήκουν στους καλλιτέχνες και στις εκάστοτε δισκογραφικές τους Εταιρίες.

Δεν μεταδίδονται απ τη σελίδα μας κανενός είδους διαφημιστικού υλικού, (σποτ) κι ούτε προβάλλετε κανείς.